Redaksi

Advertisements

Pimpinan Redaksi

Bryant Pratama (admin@ngopiyuk.com) (bryantpratama615@gmail.com)

Editor

Mukiha (mukiah@ngopiyuk.com)

Doana (doana@ngopiyuk.com)

 

Kontributor

nana (nana@ngopiyuk.com)

Satrio (satrio@ngopiyuk.com)

Peyet (peyet@ ngopiyuk.com)